Ulrich pláchadlo neutrálne 1 l

Štandardná cena 12,50 €
/

Dezinfekčné pláchadlo Ulrich neutrálne využijete všade tam, kde je tvrdá voda alebo kde potrebujete zanechať bielizeň mäkkú. Hodí sa pokiaľ máte pocit, že sa vnútorná vložka vašich nohavičiek stala zatvrdnutejšia, je zanesená používanými pracími prostriedkami a nemá také savé vlastnosti a kapacitu ako nohavičky mali na začiatku požívania. Vypranie nohavičiek s použitím tohto dezinfekčného máchadla odporúčame po prekonaní gynekologickej alebo urologickej infekcie.

O PRODUKTE

Dezinfekčné pláchadlo Ulrich neutrálne využijete všade tam, kde je tvrdá voda alebo kde potrebujete zanechať bielizeň mäkkú. Hodí sa pokiaľ máte pocit, že sa vnútorná vložka vašich nohavičiek stala zatvrdnutejšia, je zanesená používanými pracími prostriedkami a nemá také savé vlastnosti a kapacitu ako nohavičky mali na začiatku požívania. Vypranie nohavičiek s použitím tohto dezinfekčného máchadla odporúčame po prekonaní gynekologickej alebo urologickej infekcie.

Ulrich máchadlo neutrálne:
- zmäkčuje bielizeň
- s neutrálnou vôňou, vhodné pre alergikov
- vyrobené z kvalitných obnoviteľných surovín
- netestované na zvieratách, vegánsky produkt
- neobsahuje palmový olej, optické zjasňovače alebo enzýmy
- zodpovedá požiadavkám Nature Care Product Standards
- obsahuje kyselinu mliečnu, ktorá odstraňuje kamencové usadeniny a neutralizuje zvyšky pracieho prostriedku
- jeho fľaša je vyrobená z recyklovateľného materiálu

Použitie a dávkovanie: 30-60 ml pridajte k praniu do priehradky pre aviváž a zvoľte prací program vrátane plákania. Možno používať pri teplotách 30 ° - 60 °C. Ako odmerku môžete použiť viečko fľaše, ktoré má objem 30 ml.

Počet dávok v 1l balení: cca 22 dávok

Výrobca: W. Ulrich GmbH, Gewerbering 10, Eresing, Nemecko, telefón: +4898193931240

Prípravky ULRICH sú vďaka svojej vysokej koncentrácii veľmi úsporné v dávkovaní, vysoko účinné, nie sú testované na zvieratách a sú vyrobené z obnoviteľných prírodných zdrojov. Neobsahujú fosfáty, tenzidy, optické zosvetľovače, umelé vonné látky, agresívne kyseliny, konzervačné látky, plnidlá, chlór, čpavok a sú biologicky odbúrateľné.


Firma ULRICH získala ako prvá vo svojej oblasti certifikát IMO, ktorý zaručuje, že:
- sú používané len prírodné, znovuobnoviteľné zdroje
- sú prednostne využívané suroviny z ekologicky šetrného poľnohospodárstva
- sú využívané biologicky ľahko odbúrateľné zložky
- neobsahujú nanočastice, ani geneticky pozmenené organizmy
- spĺňajú kritériá GOTS (Global Organic Textile Standards)
- sú jednotne a transparentne značené
- informujú spotrebiteľov o účinkoch prác a čistiacich prostriedkov na životné prostredie

Atesty: Tento výrobok Ulrich Naturlich je certifikovaný spoločnosťou ECO-Control ako NCP-Vegan podľa pokynov najnovšieho štandardu Nature Care Product Standard. ECO-Control je inšpekčný a certifikačný orgán pre ekologické produkty v nepotravinárskej oblasti. Ide o prostriedky, ktoré slúžia na čistenie, údržbu a ochranu úžitkových predmetov, rastlín, potravín a textílií.

Pretože na tieto prostriedky sa nemožno pozerať bez prihliadnutia k jej účinkom na životné prostredie, NCP štandard stanovuje požiadavky ohľadom ich zloženia a výrobných postupov tak aby mali čo najmenší a udržateľný vplyv na prírodu a životné prostredie. Základom sú normy Nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 a 889/2008.

Nebezpečenstvo: Obsahuje: (2 S)-2-hydroxypropánová kyselina, D-Glukopyranóza, oligomerná, decyloktylglykozidy 


Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára. Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

TECHNOLÓGIE

Úplne unikátna inovovaná savá vrstva SAYUpro s riadeným rozvodom tekutiny v pozdĺžnom smere vo vložke. Oproti bežným menštruačným nohavičkám má vložka výrazne lepšie savé vlastnosti a pritom zostáva príjemne mäkká a tenká.

Nezaparíte sa! Vysoko paropriepustná membrána SAYUtech s hodnotou Ret 1,6.

Dotyková vrstva z najjemnejšej merino vlny Mulesing free kvality z priadze 16,5 mikrónov.

UDRŽATEĽNOSŤ

Lokálne a eticky vyrobené
Nohavičky pre vás vyrábame v Českej republike, kde zamestnanci dostávajú spravodlivú mzdu. Kladieme dôraz na šetrenie zdrojov a transparentný systém výroby.

Znovupoužiteľné
Predpokladaná životnosť našich nohavičiek je 3+ roku. Za 3 roky používania nohavičiek SAYU ušetríte 6,27 kg jednorazového odpadu.

Mulesing Free Merino
S merino vlnou v našich produktoch ponúkame nielen luxusnú kvalitu, ale aj pocit dobrého svedomia vďaka šetrnému chovu oviec metódou Mulesing Free.

MATERIÁL

Složení v souladu se směrnicí EU 648/2004: 5-<15 % neiontově povrchově aktivní látky, <5 % aniontově povrchově aktivní látky

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Ulrich pláchadlo neutrálne 1 l

Čo hľadáte?

close

Košík